WIN RESTAURANT & COFFEE

1.Thiết kế & Thi công : Cavallo Moulding

2.Địa điểm công trình: Tỉnh Phú Yên

3.Hạng mục: Trang trí phào chỉ PS Hàn Quốc 

4.Phong cách thiết kế: NEO CLASSIC